De markante bomen blijven

De markante bomen blijven

Het bouwplan voor 20 woningen aan het Ronduutje, op de locatie waar tot in 2019 de voormalige Molenwijkschool stond, is aangepast om de beeldbepalende bomen te behouden. De huizen zijn verder richting de begraafplaats van de Protestantse gemeente ingetekend dan oorspronkelijk door Janssen de Jong Projectontwikkeling was bedacht.

Van de geplande 20 woningen zal woonstichting Joost er 12 kopen, die bestemd zijn voor sociale huur, zoals al eerder bekend was. Hoewel er al jaren wordt gesproken over 8 koopwoningen, is het ontwerpbestemmingsplan licht gewijzigd. Het worden er nu 6 koopwoningen, met daarnaast twee huurwoningen in de vrije sector. Mark van Doorn van Janssen de Jong Projectontwikkeling gaf tijdens een persgesprek gisteren de exacte verdeling aan: er worden 5 rijtjes van 4 huizen gebouwd. Drie daarvan zijn voor Joost, de overige twee rijen bevatten 4 hoekwoningen (koop) in de vrije sector, 2 betaalbare tussenwoningen en 2 huurwoningen in de vrije sector.

Wethouder Désiré van Laarhoven deelde gisteren met een glimlach mee dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf vrijdag 29 december 2023 ter inzage ligt. Het project valt nog net onder de 'oude' regelgeving, aangezien de nieuwe Omgevingswet pas in 2024 van kracht wordt.

Het perceel waar tot in 2019 de voormalige Molenwijkschool stond, is nu verruigd als gevolg van trage planvorming. Gras en struiken groeien inmiddels door. Hoewel de aanblik van het Ronduutje met de tijd verandert, blijft er ook groen behouden. Van Doom benadrukte: "Het was een hele puzzel, maar we zijn erin geslaagd de woningen zo in te tekenen dat de bestaande bomen behouden kunnen blijven. Groen draagt natuurlijk ook bij aan de kwaliteit van de woonomgeving. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen bomen en struiken zullen verdwijnen."

De huizen voldoen aan de zogeheten BENG-eisen, waardoor ze straks bijna energieneutraal zullen zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat toekomstige bewoners dwars zullen parkeren op de nieuw aan te leggen ontsluiting. Wat betreft de bouwstijl kan men nog niet precies aangeven hoe deze eruit zal zien, omdat dit uiteraard afhangt van het verloop van de bestemmingsplanprocedure. De nieuwe woningen worden ontworpen met het oog op duurzaamheid en energie-efficiëntie. De exacte uitvoering van het bouwproject zal duidelijker worden naarmate het proces vordert.

Bron: Brabants Centrum nr. 51, Jan Hermens